Järjestä arpajaiset oikein

Järjestätkö arpajaisia somessa tai liiketilassa? Silloin olet mahdollisesti velvoitettu maksamaan arpajaisveroa. Lue tästä ohjeistusta ja vinkkejä toimintaasi.

Arpajaisvero on 30% kokonaisarvosta

Arpajaisveron maksaa arpajaisten toimeenpanija, oli kyseessä sitten yhdistys, yritys tai yksityishenkilö. Veroluokkia on useita, mutta mistä tahansa markkinointi- tai mainostarkoituksessa järjestetystä arvonnasta maksetaan 30 % jaettujen voittojen yhteenlasketusta arvosta. Voitto voi olla esimerkiksi rahaa, tavaraa tai muu rahanarvoinen etu.

Esimerkki: yritys järjestää Facebookissa arvonnan, jossa arvotaan palkinto kaikkien sen julkaisusta tykänneiden kesken. Palkintona on yrityksen tuote, jonka arvo on 300 euroa. Arpajaisvero on 30 % x 300 e = 90 euroa.

Vastaaviin arpajaisiin – jossa osallistuminen on maksutonta – ei tarvita viranomaisen lupaa.

Ihan kaikissa tilanteissa ei joudu veroa maksamaan:

  • jos jaettujen voittojen arvo on alle 166,66 euroa kalenterikuukaudessa, arpajaisveroa ei tarvitse maksaa.
  • Vero maksetaan sentin tarkkuudella. Veroa ei ole maksettava, jos arpajaisveron määrä on vähemmän kuin 50 euroa kalenterikuukaudessa.

Miten arvontatavaran tai tuotteen arvo määritetään?

Voiton arvona pidetään esineen tai hyödykkeen arvonlisäverollista hankintahintaa, riippumatta siitä, onko arpajaisten toimeenpanijalla arvonlisäverotuksessa oikeus vähentää hankintahintaan sisältyvä arvonlisävero. Käytännössä voi laskea arvoksi sen hinnan, jolla tuote olisi myyty arvonlisäverot mukaan laskettuna.   

Näin ilmoitat ja maksat arpajaisveron

Arpajaisvero on oma-aloitteinen vero, eli arpajaisten toimeenpanijan pitää itse laskea, ilmoittaa ja maksaa vero.

Ilmoita arpajaisvero Oma Vero -palvelussa (Kaikki verolajit > Oma-aloitteiset verot > Oma-aloitteisten verojen veroilmoitukset > Arpajaisvero)

Arpajaisvero sattuman kautta, muu on palkkaa

Arpajaisverolain soveltaminen edellyttää, että voiton tai palkinnon saaminen riippuu osaksi tai kokonaan sattumasta. Arvonnan tulee myös täyttää ns. julkisuusvaatimus, eli arvontaan voi osallistua käytännöllisesti katsoen kuka tahansa, eikä osallistujien määrää ole ennakolta rajoitettu. Lisäksi osallistujakunnan kokoluokan tulee olla sadoissa. Usein arvontaan osallistuminen edellyttää jonkinlaista suoritusta etukäteen kuten vaikkapa kyselyyn vastaamista. Tästä huolimatta arvontavero on maksettava.

Jos palkinto ei perustu sattumaan, se on saajan veronalaista tuloa. Saajan on tällöin ilmoitettava palkinto tai voitto veroilmoituksella. Esimerkiksi työnantajan henkilökunnan kesken arpoma ulkomaanmatka on työntekijän palkkaa. Samoin vaikkapa työnantajan järjestämien myynti-, asiakashankinta- ja muiden vastaavien kilpailujen palkinnot ovat palkkaa.

Lue lisää verottajan sivuilta: https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/omaaloitteiset-verot/arpajaisvero/